Έχω κλείσει ραντεβού για να με εξυπηρετήσει η δωρεάν κινητή μονάδα στο χώρο μου. Πως θα γνωρίζω πότε θα έρθει;

Το ραντεβού που θα κλείσετε για την κινητή εξυπηρέτηση έχει ένα χρονικό περιθώριο δύο ωρών π.χ 10:00-12:00 και αυτό γιατί υπάρχουν παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ακρίβεια του ραντεβού όπως η κίνηση. Για τον λόγο αυτό ο τεχνικός που θα σας εξυπηρετήσει θα σας καλέσει την ώρα που θα ξεκινάει για να έρθει στο χώρο σας.