Είναι το όχημα μου έτοιμο για να το πάρω;

Ο χρόνος παράδοσης του οχήματος σας εξαρτάται από την εργασία που έχουμε πραγματοποιήσει. Εάν αντικαταστήσουμε το εμπρόσθιο ή το οπίσθιο παρμπρίζ, ο χρόνος που απαιτείται είναι περίπου 1 με 2 ώρες, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος. Σε περίπτωση αντικατάστασης πλαϊνού κρυστάλλου, ο χρόνος ποικίλει ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας του οχήματος π.χ αυτοκίνητο με ανοιγόμενη οροφή. Ένας μέσος όρος είναι από μισή ώρα έως 1 ώρα. Η επισκευή του παρμπρίζ ολοκληρώνεται περίπου σε μισή ώρα.

Φροντίζοντας όμως για την ασφάλεια σας σε περίπτωση που έχουμε αντικαταστήσει το παρμπρίζ σας, το όχημα δεν πρέπει να μετακινηθεί από το κατάστημα σε χρόνο λιγότερο από 1 ώρα μετά το πέρας της εργασίας. Στις άλλες περιπτώσεις μπορείτε να πάρετε το όχημα σας άμεσα αφού δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση.