Τι έγγραφα χρειάζεται να έχω μαζί μου όταν φέρνω το αυτοκίνητο μου για εργασία;

Τα έγγραφα που χρειάζεται να έχετε μαζί σας στο ραντεβού διαφοροποιούνται ανάλογα με την ασφαλιστική σας εταιρεία.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να διαθέτετε ταυτότητα του κατόχου του οχήματος, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος, και την άδεια κυκλοφορίας.