Τι καλύπτεται από την εγγύησή σας;

Η εγγύηση που δίνουμε αφορά τόσο στην γνησιότητα των κρυστάλλων μας όσο και στην ποιότητα της εργασίας μας. Παραλαμβάνοντας το όχημα σας παρέχεται πιστοποιητικό γνησιότητας κρυστάλλων αλλά και εγγύηση εργασίας εφ’ όρου ζωής για την εργασία μας.