Τεχνίτης εταιρικού καταστήματος Βόλου

H Carglass® Ελλάδος, ηγέτιδα δύναμη στον τομέα της επισκευής και αντικατάστασης κρυστάλλων αυτοκινήτων, ενδιαφέρεται να καλύψει θέσεις Τεχνίτη για το Εταιρικό Κατάστημα του Βόλου.

Τεχνίτης εταιρικού καταστήματος Αγρινίου

H Carglass® Ελλάδος, ηγέτιδα δύναμη στον τομέα της επισκευής και αντικατάστασης κρυστάλλων αυτοκινήτων, ενδιαφέρεται να καλύψει θέση Τεχνίτη για το Εταιρικό Κατάστημα Αγρινίου.