Προσβασιμότητα στο Site της Carglass®

Εμείς, στην Carglass®, επιδιώκουμε τη συμμόρφωση με την Προτεραιότητα 2 των προδιαγραφών W3C Web Content Accessibility Guidelines (Κατευθυντήριες γραμμές για την προσβασιμότητα στο περιεχόμενο του Παγκόσμιου Ιστού). Πραγματοποιούμε συνεχείς βελτιώσεις προκειμένου να ανταποκριθούμε στις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές και ο ιστότοπός μας έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τις εξής οδηγίες προσβασιμότητας:

  • Οι σελίδες μας έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι δυνατή η προβολή τους σε οθόνη ανάλυσης 1024 x 768 pixels.
  • Η δομή της σελίδας εμφανίζεται με χρήση στοιχείων επικεφαλίδας.
  • Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιείται ένα stylesheet (φύλλο στυλ) και σχετικά μεγέθη γραμματοσειρών σε κάθε κείμενο με εξαίρεση τα κείμενα με χρήση γραφικών.
  • Το κείμενο μπορεί να αυξομειωθεί σε μέγεθος με τη χρήση της επιλογής «προβολή» στον browser σας.
  • Οι εικόνες που μεταδίδουν σημαντικές πληροφορίες έχουν εναλλακτικό κείμενο.
  • Όπου χρησιμοποιούνται αλληλεπιδραστικές παρουσιάσεις, υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές εικόνες με περιγραφικές εναλλακτικές ετικέτες.
  • Δεν μεταφέρονται πληροφορίες βασισμένες αποκλειστικά σε χρώματα.
  • Υπάρχει διαθέσιμος χάρτης πλοήγησης του ιστότοπου που παρέχει πληροφορίες για τη δομή του.
  • Παρέχουμε επίσης προσβάσιμες εκδόσεις για κάθε φόρμα που χρησιμοποιείται στον ιστότοπο.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν υπάρχει κάποια δυσκολία πρόσβασης στον ιστότοπό μας ή θέλετε να μας στείλετε τυχόν παρατηρήσεις ή σχόλια, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας.