Ανακοίνωση Carglass®

Τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021, εστάλη από πάροχο του κλάδου θραύσης κρυστάλλου, μέλος πολυεθνικού ομίλου, email με θέμα «Πρόσκληση σε Workshop» προς κρυφούς σε μας παραλήπτες, με κοινοποίηση άλλους παρόχους θραύσης κρυστάλλου, μεταξύ αυτών και της Carglass®.

Ως Carglass® διαχωρίζουμε πλήρως τη θέση μας από την ανωτέρω επικοινωνία και ενημερώνουμε τους πελάτες και συνεργάτες μας (Ασφαλιστικές Εταιρίες & Εταιρείες Leasing) ότι ουδεμία ανάμειξη, πρότερη ενημέρωση και συναίνεση υπήρξε από την πλευρά μας, τόσο για τη σκοπιμότητα του email, όσο και για το περιεχόμενο αυτού. Επίσης σημειώνουμε ότι ουδέποτε είχαμε οποιαδήποτε συνάντηση ή συνεννόηση με τον αποστολέα του email.

Επί της ουσίας, χαρακτηρισμοί και γενικεύσεις σχετικά με τον κλάδο και την ασφαλιστική αγορά, όπως “αναβάθμιση και εξυγίανση του επιπέδου της συνολική αγοράς θραύσης” και “παιδικές ασθένειες”, δεν ανταποκρίνονται και δεν αντιπροσωπεύουν σε καμία περίπτωση τη δομή, τον τρόπο λειτουργίας και τις διαδικασίες που η Carglass® έχει θεσπίσει και εφαρμόζει εδώ και 20 χρόνια στην ελληνική αγορά, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τον κλάδο.

Οι διαδικασίες και οι δικλείδες ασφαλείας που έχουν από κοινού συμφωνηθεί με τους πελάτες μας, αποτελούν προϊόν μακροχρόνιων συνεργασιών και σημαντικής επένδυσης από την μεριά της εταιρείας μας και του κάθε πελάτης μας ξεχωριστά, με σεβασμό στην πολιτική, τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του.  Η αναφορά δε σε αυτές ως «κάτι τόσο απλό» στην εν λόγω επικοινωνία, αποτελούν υποβάθμιση και υποτίμηση του τρόπου με τον οποίο εμείς και οι πελάτες μας έχουμε αποφασίσει να «θωρακίσουμε» το έργο και τις υπηρεσίες μας.

Η Carglass® επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της για οποιαδήποτε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης της εμπορικής της επωνυμίας.