Δωρεά υγειονομικού υλικού στο Νοσοκομείο «Η Σωτηρία»

Η Carglass® Ελλάδος ανταποκρινόμενη στις ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις που αντιμετωπίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και η χώρα κατά τη διάρκεια μιας πρωτοφανούς κρίσης, προχώρησε σε δωρεά υγειονομικού υλικού προς το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων «Η Σωτηρία».

Πιο συγκεκριμένα, παραδόθηκαν στις αποθήκες του νοσοκομείου προστατευτικές μάσκες και χειρουργικά γάντια μιας χρήσης, προκειμένου να υποστηριχθεί περαιτέρω η λειτουργία του.

Με την έναρξη της κρίσιμης αυτής περιόδου, η Carglass® έλαβε εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης για τους Πελάτες, τους Ανθρώπους και τους Συνεργάτες της, ελαχιστοποιώντας το ρίσκο μετάδοσης του ιού και στηρίζοντας, παράλληλα, με αυτό τον τρόπο  το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τα μέτρα προστασίας σε όλες τις εταιρικές εγκαταστάσεις, η τηλεργασία για μεγάλο μέρος του προσωπικού και η ενίσχυση των κινητών μονάδων εξυπηρέτησης αποτελούν μέρος του άμεσου ανασχηματισμού της εταιρείας προκειμένου να ενισχύσει την κοινωνική αποστασιοποίηση. Παράλληλα, η εταιρεία, ήδη από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, έχει εφαρμόσει νέα διαδικασία Απολύμανσης 46 Σημείων Επαφής στο όχημα πριν και μετά από κάθε εργασία, με στόχο την περαιτέρω προστασία των Ανθρώπων της και των αυτοκινητιστών.

Σκοπός της εταιρείας είναι να κάνει τη Διαφορά δίνοντας λύση στα προβλήματα των πελατών και Ανθρώπων με πραγματικό ενδιαφέρον. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί για την Carglass® αναπόσπαστο κομμάτι αυτού του Σκοπού, καθώς μέσα από την υπευθυνότητα και την ανταποδοτικότητα του ίδιου του Οργανισμού συνεισφέρει στο Κοινωνικό Σύνολο.

website sotiria