Εφαρμογή Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας

Η Carglass® Ελλάδος με την ίδια ευθύνη και ενδιαφέρον που χαρακτηρίζουν τη φιλοσοφία της όλα αυτά τα χρόνια, συνεχίζει να λειτουργεί με πρωταρχικό σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής μετακίνησης των οδηγών, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη.

Στο πλαίσιο της προστασίας των πελατών και των Ανθρώπων της, η εταιρεία έχει θέσει σε ισχύ εδώ και 4 εβδομάδες το Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan – BCP), που εφαρμόζεται και προσαρμόζεται συνεχώς στις προκλήσεις, που καθημερινά προκύπτουν κατά τη διάρκεια μιας πρωτόγνωρης παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης.

Η Carglass® Ελλάδος και η Διοίκησή της έχουν θέσει ως στόχο την αδιάλειπτη συνεισφορά μέσα από τις υπηρεσίες που παρέχει για την απαραίτητη συντήρηση των οχημάτων - επαγγελματικών, κρατικών και ιδιωτικής χρήσης – πάντα με κύριο άξονα την ασφάλεια και προφύλαξη της υγείας όλων των εμπλεκομένων. Η εταιρεία εξυπηρετεί με σαφή προτεραιότητα κρατικά και δημοτικά οχήματα, το έργο των οποίων είναι αδιαμφησβήτητα σημαντικό, ειδικά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Συνεχίζει δε να παρέχει στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, τις υπηρεσίες της αφιλοκερδώς, προκειμένου να συνεισφέρει στην επιβαρυμένη καθημερινή λειτουργία των κρατικών φορέων και οργανισμών. 

Διαθέτοντας πανελλαδικό δίκτυο εταιρικών καταστημάτων, η Carglass® έχει τη δυνατότητα να εγγυηθεί όχι μόνο για την απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεών της, αλλά και για την καθολική λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας, προκειμένου να προστατευτούν οι πελάτες, οι Άνθρωποι της εταιρείας και οι συνεργάτες της. Παράλληλα, τα εταιρικά καταστήματα διασφαλίζουν ότι οι αυτοκινητιστές συνεχίζουν να απολαμβάνουν το σταθερά υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης μέσα από τις διαδικασίες και τον κεντρικοποιημένο ποιοτικό έλεγχο της εταιρείας.

Ταυτόχρονα, η Carglass® Ελλάδος συνεισφέροντας στον περιορισμό των μετακινήσεων, έχει ενισχύσει ακόμα περαιτέρω τον στόλο των κινητών μονάδων εξυπηρέτησης πανελλαδικά με προσθήκες επιπλέον οχημάτων. Μέσω των πλήρως εξοπλισμένων μονάδων, που λειτουργούν στις ευρύτερες περιοχές των εταιρικών καταστημάτων, οι πελάτες μπορούν να εξυπηρετηθούν στο χώρο τους για επισκευή ή αντικατάσταση κρυστάλλων με την ίδια ασφάλεια και το ίδιο επίπεδο εξειδίκευσης, που θα απολάμβαναν σε ένα κατάστημα.

Στον ίδιο άξονα περιορισμού των περιττών μετακινήσεων, η εταιρεία διαθέτει ιδιολειτουργούμενο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών καθώς επίσης και on line ολοκληρωμένο διακαναλικό σύστημα εξυπηρέτησης, άμεσα προσβάσιμο από όλες τις συσκευές. Έτσι οι χρήστες μπορούν να κλείνουν απομακρυσμένα το ραντεβού τους, επικοινωνώντας άμεσα με εκπρόσωπο του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ή επιλέγοντας οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα διαθέσιμα κανάλια (online booking, web chat, φόρμα email, Messenger/ Chatbot κ.α.).

Η Carglass® Ελλάδος, χάρη στην παγκόσμια δυναμική και τις πολύ ισχυρές συνεργασίες του Ομίλου Belron, στον οποίο είναι μέλος, έχει διασφαλίσει την απρόσκοπτη ροή του ανεφοδιασμού της, από όλους τους εγκεκριμένους προμηθευτές κρυστάλλων παγκοσμίως.

Συνεπώς, η Carglass® Ελλάδας είναι σε θέση να εγγυηθεί για την επάρκεια των προμηθειών της, αλλά ταυτόχρονα και για την ποιότητα των κρυστάλλων που τοποθετούνται, τα οποία είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές Κατασκευαστών Πρωτότυπου Εξοπλισμού (Original Equipment Manufacturer-OEM).

Θέτοντας πάντα στο επίκεντρο τον Άνθρωπο, η εταιρεία έχει λάβει εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προφύλαξη του προσωπικού και των πελατών, διασφαλίζοντας ότι οι υπηρεσίες της παρέχονται σε όσο το δυνατό πιο ασφαλές περιβάλλον. Σημαντικό μέρος του προσωπικού το οποίο καλύπτει όλα τα τμήματα της εταιρίας εργάζεται απομακρυσμένα, ενώ παράλληλα, έχουν εφαρμοστεί μέτρα προφύλαξης για τους εργαζομένους στο Κέντρο Εφοδιαστικής Αλυσίδας, στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών και στα Κεντρικά Γραφεία.

Ειδικότερα για τα Εταιρικά καταστήματα ισχύουν επιπλέον ισχυρότερα μέτρα, που αφορούν στην προφύλαξη του προσωπικού και των πελατών, όπως παροχή γαντιών για την υποχρεωτική χρήση τους από τους πελάτες, απολύμανση του εσωτερικού των οχημάτων, περιορισμένη παραμονή πελατών στους χώρους των καταστημάτων, διαρκής και σχολαστικός καθαρισμός επιφανειών, χεριών και εργαλείων.

Τα μέτρα προφύλαξης που έχουν εφαρμοστεί καθολικά σε όλες τις εταιρικές εγκαταστάσεις και η απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών της, αποτελούν για την εταιρεία έναν τρόπο συνεισφοράς στην πρωτόγνωρη περίοδο που βιώνουμε, αλλά και μια εγγύηση πως η Carglass® Ελλάδος είναι πάντα διαθέσιμη για την ασφάλεια και διευκόλυνση των πελατών.

 logo covid19