Η Carglass® Ελλάδας ανανέωσε την «Χάρτα Διαφορετικότητας»

Για ακόμη μια χρονιά, η Carglass® Ελλάδας ανανέωσε την «Χάρτα Διαφορετικότητας», μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημιουργήθηκε ως μια προσπάθεια προώθησης της κοινωνικής ένταξης και την δημιουργία ίσων επαγγελματικών ευκαιριών. Η εταιρεία αποτελεί υπερήφανο μέλος της «Χάρτας Διαφορετικότητας» ήδη από το 2021.

Η ισότητα και η αμεροληψία στον επαγγελματικό χώρο αποτελούν δέσμευση που πηγάζει από τους βασικούς πυλώνες της Carglass® και επικυρώνονται μέσα από την προσφορά ενός δίκαιου και ασφαλούς περιβάλλοντος για τους Ανθρώπους της. Η κουλτούρα της διαφορετικότητας προκύπτει και από τον πολυεθνικό χαρακτήρα της μητρικής εταιρείας της Carglass®, του ομίλου Belron®, που έχει παρουσία σε 35 χώρες.

Με την εφαρμογή πρακτικών που προωθούν και ενισχύουν την κοινωνική ενσωμάτωση και ένταξη της ποικιλομορφίας στις εταιρικές της δομές, η Carglass® στέκεται δίπλα στους Ανθρώπους της, στηρίζοντας τη διαφορετικότητα τους και προσφέροντας ίσες ευκαιρίες εξέλιξης. Επιπλέον, η πολυεθνική της κουλτούρα έχει συμβάλει καταλυτικά στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος χωρίς εθνικιστικές, φυλετικές ή άλλου είδους διακρίσεις.

Η Carglass® δεσμεύεται να συνεχίσει να υποστηρίζει τις δράσεις που προάγουν την ισότητα και διατηρεί τα στοιχεία της κουλτούρας της που ενισχύουν την διαφορετικότητα, με απόλυτο σεβασμό προς το κοινωνικό σύνολο.