Η Carglass® Υποστηρικτής του Virtual «2020 Anti-Fraud Tech Fair»

Παραμένοντας πιστή στις αξίες και τα ιδανικά που πρεσβεύει, η Carglass® υποστήριξε έμπρακτα το φετινό virtual συνέδριο «2020 Anti-Fraud Tech Fair» κατά της Απάτης, ως χορηγός.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της International Fraud Awareness Week, 15-21 Νοεμβρίου και διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο κατά της Απάτης, ACFE Greece. Το ACFE Greece αποτελεί παράρτημα του διεθνούς οργανισμού Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) στην Ελλάδα, έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και έχει ως αποστολή τον περιορισμό των επιπτώσεων που προκαλούνται από την απάτη και την διαφθορά.

Βασικός σκοπός του συνεδρίου αποτέλεσε η κάλυψη ζητημάτων, όπως ο ρόλος της τεχνολογίας στη διάπραξη της απάτης και η αποτελεσματική χρήση των νέων τεχνολογιών και των καλών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης στη διαχείριση της απάτης. Στο συνέδριο συμμετείχαν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς και ομιλητές από Ελλάδα και εξωτερικό. 

Για την Carglass® η ακεραιότητα και η εταιρική υπευθυνότητα αποτελούν θεμελιώδεις αξίες σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της εταιρείας. Η διαφάνεια και η αξιοπιστία αποτυπώνονται και στον τρόπο λειτουργίας του συνόλου της εταιρείας, η οποία έχει αναπτύξει μια σειρά ενεργειών και πρακτικών για τη διαφύλαξη των ευαίσθητων δεδομένων που διαχειρίζεται, ενώ βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό των ασφαλιστικών εταιρειών στην καταπολέμηση του Ηθικού κινδύνου.