Σεμινάριο κατά του Ηθικού Κινδύνου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα «Ασφαλιστική Απάτη στην Αποζημίωση Θραύσης Κρυστάλλων», που διοργανώθηκαν τον Απρίλιο από την Carglass® σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και συμμετείχαν 130 υπάλληλοι και συνεργάτες της εταιρείας.

Στόχος των σεμιναρίων ήταν η περαιτέρω ενίσχυση του ήδη υπάρχοντος μηχανισμού προστασίας από τον Ηθικό Κίνδυνο στην κάλυψη για θραύση κρυστάλλων, μέσα από την επιμόρφωση των συνεργατών, υπαλλήλων και τεχνικών της Carglass®, τόσο σε γνωστικό επίπεδο όσο και στις δεξιότητες που απαιτούνται στην αναγνώριση αλλά και διαχείριση περιστατικών ασφαλιστικής απάτης.

Μετά το πέρας των εισηγήσεων, ακολούθησε διάλογος μεταξύ των ομιλητών και συμμετεχόντων πάνω σε εμπειρίες από την εργασιακή καθημερινότητα. Οι συμμετέχοντες χαρακτήρισαν την πρωτοβουλία αυτή ως εποικοδομητική και, τονίζοντας την εξαιρετική σημασία της στην άμβλυνση του φαινομένου της ασφαλιστικής απάτης, εξέφρασαν την επιθυμία να αποκτήσει πιο τακτικό χαρακτήρα.

Έχοντας πάντα σαν βασικούς πυλώνες της Λειτουργίας μας τις Αρχές και τις Αξίες μας, η Ακεραιότητα των Ανθρώπων μας αποτελεί για εμάς καθοριστικό στοιχείο των δομών και της οργάνωσής μας σε όλα τα επίπεδα. Στην Carglass® σκοπός μας είναι να βρισκόμαστε στο πλευρό των ασφαλιστικών εταιριών για την καταπολέμηση του Ηθικού Κινδύνου, παρέχοντας διαφάνεια και αξιοπιστία μέσα από τον τρόπο λειτουργίας τόσο των εταιρικών μας καταστημάτων όσο και των συνεργατών μας.

fraud event