Όροι χρήσης αξιολογήσεων και κριτικών χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η διενέργεια αξιολογήσεων και κριτικών από τους Χρήστες καθώς και η υπηρεσία ερωτήσεων και απαντήσεων που παρέχεται από την Carglass® ("υπηρεσία CRR"), διέπεται από τους παρόντες Όρους χρήσης

Υποβάλλοντας οποιαδήποτε αξιολόγηση στην Carglass®, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

 • είστε ο αποκλειστικός συντάκτης της αξιολόγησης αυτής
 • η αξιολόγηση που αναρτήσατε είναι ακριβής και αληθής,
 • είστε τουλάχιστον 18 ετών
 • η (πραγματοποίηση) της αξιολόγησης δεν παραβιάζει αυτούς τους Όρους χρήσης .

Περαιτέρω συμφωνείτε ότι δεν θα υποβάλλετε αξιολόγηση με περιεχόμενο:

 • που γνωρίζετε ότι είναι αναληθές, ανακριβές ή παραπλανητικό,
 • που παραβιάζει τα δικαιώματα copyright, ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, εμπορικού μυστικού ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή δικαιώματα προβολής ή απορρήτου τρίτων,
 • που παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο, ψήφισμα, διάταξη ή κανονισμό (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αυτών που διέπουν την προστασία των καταναλωτών, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, τα μέτρα κατά των διακρίσεων ή την παραπλανητική διαφήμιση και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα),
 • που είναι, ή μπορεί εύλογα να θεωρηθεί δυσφημιστικό , απεχθές, φυλετικά ή θρησκευτικά προκατειλημμένο ή προσβλητικό, παράνομο,  απειλητικό ή παρενοχλητικό για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
 • για το οποίο λάβατε αμοιβή ή σας χορηγήθηκε οποιοδήποτε προνόμιο από τρίτους,
 • που περιλαμβάνει οποιεσδήποτε πληροφορίες που παραπέμπουν σε άλλες τοποθεσίες web, διευθύνσεις, διευθύνσεις email, πληροφορίες επικοινωνίας ή αριθμούς τηλεφώνου,
 • που περιέχει ιούς υπολογιστών, worm ή άλλα προγράμματα ή αρχεία που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη σε υπολογιστές.

Συμφωνείτε ότι η Carglass® (καθώς και τα στελέχη, οι διευθυντές, οι αντιπροσώποι, οι θυγατρικές, οι κοινοπραξίες, οι υπάλληλοι  και τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της Yotpo Inc.), δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν αξιώσεις, απαιτήσεις για αποκατάσταση ζημιών κάθε είδους και φύσης, γνωστές και άγνωστες, συμπεριλαμβανομένης της εύλογης αμοιβής των δικηγόρων, που ενδέχεται να προκύψουν από παραβίαση των δηλώσεων και διαβεβαιώσεων που αναφέρονται ανωτέρω ή από την από μέρους σας παραβίαση οποιουδήποτε νόμου κανονισμού ή δικαιωμάτων τρίτων.

Για οποιαδήποτε αξιολόγηση τυχόν υποβάλλετε, παραχωρείτε στην Carglass® το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την αξιολόγηση αυτή και το περιεχόμενό της καθ’ οιονδήποτε τρόπο και ενδεικτικά, να αντιγράψει, τροποποιήσει, διαγράψει, μεταφράσει, δημιουργήσει παράγωγα κλπ. ή/και ενσωματώσει το περιεχόμενο αυτό σε οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνολογία, σε ολόκληρο τον κόσμο χωρίς καμία αξίωσή σας.

Η χρήση κάθε αξιολόγησης που υποβάλλετε είναι στη διακριτική ευχέρεια της Carglass®. H Carglass® διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής, περικοπής, δέσμευσης δημοσίευσης, κατάργησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου στην τοποθεσία web της (www.carglass.gr), το οποίο η Carglass® θεωρεί, κατά την κρίση της ότι παραβιάζει τις οδηγίες του περιεχομένου ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη των παρόντων Όρων Xρήσης. H Carglass® δεν εγγυάται ότι θα έχετε οποιαδήποτε πρόσβαση μέσω της Carglass® για επεξεργασία ή διαγραφή περιεχομένου που έχετε υποβάλει. Οι αξιολογήσεις και τα γραπτά σχόλια γενικά δημοσιεύονται εντός δύο έως τεσσάρων εργάσιμων ημερών. Ωστόσο, η Carglass® διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ή να αρνηθεί να δημοσιεύσει οποιαδήποτε αξιολόγηση εφόσον κατά την κρίση της Carglass® παραβιάζονται οι παρόντες Όροι Χρήσης Γνωρίζετε ότι εσείς και όχι η Carglass®, είστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο αυτών που υποβάλλετε. Κανένα περιεχόμενο που υποβάλλετε δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε υποχρέωση εχεμύθειας εκ μέρους της Carglass®, των εκπροσώπων, των θυγατρικών, των συνδεόμενων εταιρειών, των συνεργατών ή των παρόχων υπηρεσιών τρίτων μερών της και των αντιστοιχων διευθυντών, στελεχών και υπαλλήλων.