Επισκευή Εμπρόσθιου Παρμπρίζ Αυτοκινήτου

Παραμετροποίηση κάμερας ADAS

Προειδοποίηση τυφλού σημείου: Όταν το αυτοκίνητο κινείται, εντοπίζει οχήματα που πλησιάζουν από πίσω σε παρακείμενες λωρίδες και προειδοποιεί τον οδηγό για την παρουσία τους.

Προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης: Ανιχνεύει την πιθανότητα επικείμενης μετωπικής σύγκρουσης και ειδοποιεί τον οδηγό. Ορισμένα συστήματα περιλαμβάνουν την ανίχνευση πεζών, ποδηλατών και άλλων αντικειμένων.

Θέση κάμερας ADAS πάνω στο αυτοκίνητο

Οι Τεχνολογίες Προηγμένων Συστημάτων Υποβοήθησης Οδηγού ή ADAS (πχ. προειδοποίηση εκτροπής λωρίδας  κυκλοφορίας, σύστημα αποφυγής σύγκρουσης, αναγνώριση πινακίδων κυκλοφορίας κλπ) εξοπλίζουν πλέον την πλειοψηφία των σύγχρονων οχημάτων, βελτιώνοντας σημαντικά την ενεργητική ασφάλεια.

Με ποιον τρόπο, όμως, οι τεχνολογίες αυτές σχετίζονται με το παρμπρίζ;

Πολλά συστήματα ADAS χρησιμοποιούν κάμερα για τη λήψη πληροφοριών, η οποία είναι τοποθετημένη σε ειδική βάση πάνω στην εσωτερική πλευρά του παρμπρίζ, στο ύψος του καθρέπτη. Κατά την αντικατάσταση του παρμπρίζ, η κάμερα χρειάζεται να αφαιρεθεί και να επανατοποθετηθεί στο νέο παρμπρίζ. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτών - σύμφωνα και με τις επίσημες οδηγίες των κατασκευαστών των αυτοκινήτων – η κάμερα χρειάζεται επαναρύθμιση (παραμετροποίηση) μετά την αντικατάσταση του παρμπρίζ, προκειμένου να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της και κατά συνέπεια η σωστή λειτουργία των συστημάτων ADAS που υποστηρίζουν. 

Μια μη σωστά ρυθμισμένη κάμερα μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες στην ασφάλεια  των επιβατών αφού ή δεν θα λειτουργεί καθόλου ή ακόμη χειρότερα θα λειτουργεί λανθασμένα. Για το λόγο αυτό η παραμετροποίηση της κάμερας απαιτείται από τον κατασκευαστή του οχήματος, ώστε να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία των συστημάτων ADAS.

Παραμετροποίηση κάμερας ADAS

Υπηρεσία Carglass® “Παραμετροποίηση Κάμερας ADAS”

Η Carglass®, ως παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της επισκευής και αντικατάστασης κρυστάλλων αυτοκινήτων, εξελίσσει συνεχώς την τεχνογνωσία της και εμπλουτίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία των συστημάτων αυτών μετά από κάθε αντικατάσταση εμπρόσθιου παρμπρίζ. Έτσι, ήδη από το 2014 διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εξοπλισμό για τη σωστή διάγνωση και παραμετροποίηση των καμερών που υποστηρίζουν συστήματα ADAS.

H παραμετροποίηση ADAS γίνεται με δύο τρόπους:

Δυναμική Παραμετροποίηση ADAS

Για την δυναμική παραμετροποίηση της κάμερας ADAS, απαιτείται οδήγηση του οχήματος με καθορισμένη ταχύτητα σε καλά σηματοδοτημένους δρόμους, με τη χρήση ειδικού εργαλείου χειρός. Η διαδικασία συνήθως διαρκεί έως και μία ώρα ή περισσότερο, ανάλογα με τη μάρκα και το μοντέλο του οχήματος.

Δυναμική Παραμετροποίηση κάμερας ADAS

Στατική Παραμετροποίηση ADAS

Για την στατική παραμετροποίηση απαιτείται η χρήση ειδικού πίνακα βαθμονόμησης που τοποθετείται σε ειδικά διαμορφωμένη βάση μπροστά από το όχημα. Με αυτή τη μέθοδο, η παραμετροποίηση ADAS γίνεται εξ’ ολοκλήρου εντός του καταστήματος, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Η μέθοδος αυτή, επίσης, διαρκεί έως και μία ώρα ή περισσότερο, ανάλογα με τη μάρκα και το μοντέλο του οχήματος.

Στατική παραμετροποίηση κάμερας ADAS

Για την στατική παραμετροποίηση απαιτείται η χρήση ειδικού πίνακα βαθμονόμησης που τοποθετείται σε ειδικά διαμορφωμένη βάση μπροστά από το όχημα. Με αυτή τη μέθοδο, η παραμετροποίηση ADAS γίνεται εξ’ ολοκλήρου εντός του καταστήματος, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Η μέθοδος αυτή, επίσης, διαρκεί έως και μία ώρα ή περισσότερο, ανάλογα με τη μάρκα και το μοντέλο του οχήματος.

Carglass Προσφορές
Repair for Nature
Eργαστείτε μαζί μας