Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διέπει και αφορά την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων που συλλέγονται κατά την χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΟΦΙΛ Ανώνυμη Εταιρία Εμπορίας, Κατασκευής και Τοποθέτησης Κρυστάλλων» και το διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΦΙΛ Α.Ε.», που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής οδός Τατοΐου αρ. 53, έχει Α.Φ.Μ. 099937790, (εφεξής καλούμενη «Εταιρεία» ή «Carglass®»), σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός» ή «GDPR»).

1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων- «GDPR»

Η Carglass® συλλέγει κατά τη χρήση της ιστοσελίδας και των μεμονωμένων εφαρμογών προσωπικά δεδομένα του χρήστη, στον βαθμό που ο χρήστης δηλώνει αυτά τα προσωπικά δεδομένα (π.χ. μέσω του εντύπου «Προτιμώμενη ημερομηνία» ή μέσω της διαδικτυακής αίτησης επικοινωνίας, π.χ. προς την Εξυπηρέτηση Πελατών της Carglass®). Τα προσωπικά αυτά δεδομένα που παρέχει ο χρήστης χρησιμοποιούνται από την Carglass® π.χ. για απάντηση αιτημάτων, για επικοινωνία μαζί του ή επεξεργασία και εκτέλεση των παραγγελιών του. Η Carglass® συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται online μόνο για τους αναφερόμενους σκοπούς.

Η Carglass® μπορεί να ζητήσει προσωπικά δεδομένα του πελάτη, αν ο πελάτης έρθει σε επαφή μέσω της ιστοσελίδας με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Carglass® και διαβιβάσει κατά την επικοινωνία προσωπικά δεδομένα. Τα δεδομένα που συλλέγονται στα πλαίσια της Εξυπηρέτησης Πελατών αποθηκεύονται στην Carglass® και χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του αιτήματος του πελάτη.

Η Carglass®, μπορεί κατά διαστήματα, τα οποία δεν είναι εκ των προτέρων καθορισμένα, να παρακολουθεί ή να αναθεωρεί συζητήσεις, συνομιλίες, μηνύματα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό το οποίο διακινείται μέσω της ιστοσελίδας. Η Carglass® δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση και δεν έχει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, ούτε για οποιοδήποτε σφάλμα, δυσφήμιση απλή ή συκοφαντική, εξύβριση, προσβολή προσωπικότητας, παράλειψη οποιουδήποτε είδους, βωμολοχία, διακίνηση πορνογραφικού υλικού, που τυχόν εμπεριέχεται στην Ιστοσελίδα ή αναμεταδίδεται καθ’οιονδήποτε τρόπο μέσω εφαρμογών της ιστοσελίδας (web chat κλπ).

Η εφαρμογή web chat υλοποιείται μέσω της πλατφόρμας teamsupport.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική και τους όρους χρήσης, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις κατωτέρω ιστοσελίδες 

www.teamsupport.com/privacy 

www.teamsupport.com/help-desk-subscription-use-service-terms 

www.teamsupport.com/help-desk-software-faqs 

Η εφαρμογή αξιολογήσεων judge.meυλοποιείται μέσω της πλατφόρμας shopify.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική και τους όρους χρήσης, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις κατωτέρω ιστοσελίδες 

www.shopify.com/legal/privacy 

www.shopify.com/legal/terms 

https://help.shopify.com/pdf/gdpr-whitepaper.pdf 

judge.me/privacy 

judge.me/terms

judge.me/compliance

Η Carglass® μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που συλλέγονται για τους παρακάτω σκοπούς:

  • για να σας εγγράψουμε στον διαδικτυακό μας τόπο και να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες του (π.χ. η επεξεργασία αιτημάτων για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας),
  • για την αξιολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας (π.χ. υποβολή ερωτήσεων για τη γνώμη σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και τη διεξαγωγή δημοσκοπήσεων πελατών),
  • για να μπορούμε να παρακολουθούμε, να επανεξετάσουμε και να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε,
  • για τη διατήρηση εσωτερικών αρχείων,
  • για να μπορούμε να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας στο πλαίσιο οποιασδήποτε σύμβασης μαζί σας και για την εξυπηρέτησής σας για τη σύμβαση αυτή,
  • για να διεξάγουμε κληρώσεις, διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες και
  • για να εκτελούμε τη σύμβασή μας με τρίτους συνεργάτες, για προϊόντα, υπηρεσίες ή συναλλαγές που έχετε ζητήσει.
  • Δεν συλλέγουμε μεγαλύτερο αριθμό πληροφοριών από τον απαιτούμενο, ούτε πληροφορίες που δεν σχετίζονται με τους προβλεπόμενους σκοπούς χρήσης. 

Η Carglass® διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τους ανωτέρω σκοπούς για όσο χρονικό διάστημα βρίσκεται σε ισχύ σύμβαση του υποκειμένου της επεξεργασίας με την Carglass® ή την τρίτη εταιρεία. Το ελάχιστο χρονικό διάστημα που τηρούμε τα απολύτως αναγκαία δεδομένα σας είναι για την εξυπηρέτηση της εγγύησης των προϊόντων μας και για την τήρηση αρχείου που απαιτείται για την βέλτιστη εξυπηρέτησή σας, όπως για την ιχνηλασιμότητα των επισκευών του αυτοκινήτου σας. Εφόσον η τήρηση των δεδομένων στηρίζεται στην συγκατάθεσή σας, δεν θα τηρούμε δεδομένα πέραν της ανάκλησής αυτής.

Εάν υπάρχει λόγος να διατηρήσουμε τα δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπως στην περίπτωση νομικών ζητημάτων, δικαστικής διαμάχης ή άλλης αιτίας θα σας ενημερώσουμε ειδικώς. 

2. Χρήση δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς

Θα σας ζητήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας προκειμένου η Carglass® να χρησιμοποιήσει, τα στοιχεία σας για το σκοπό της αποστολής διαφηµιστικού υλικού για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, ειδικότερα διαφηµιστικά µηνύματα με οποιοδήποτε μέσο (ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο, SMS κτλ.) για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες  της εταιρείας ή/και μελών του ομίλου της.

3. Ηχογράφηση συνομιλιών

Για λόγους διαχείρισης αιτημάτων σας με σκοπό την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης, ο διάλογος με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Carglass® καταγράφεται και διατηρείται από την Carglass® για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

4. Οι υπηρεσίες της Carglass® δεν απευθύνονται σε ανηλίκους

Η πολιτική της Carglass® είναι να συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία όταν απαιτείται άδεια γονέα ή κηδεμόνα πριν από τη συλλογή, τη χρήση ή τη γνωστοποίηση στοιχείων ανηλίκων.

Η Carglass® συνιστά στους γονείς να επιβλέπουν την δραστηριότητα των παιδιών τους στο διαδίκτυο και να αναφέρουν στην Carglass® οποιοδήποτε τυχόν γεγονός δραστηριότητας των παιδιών που μπορεί να συνιστά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τους από την εταιρεία μας.

5. Χρήση των cookies

Οι τοποθεσίες μας χρησιμοποιούν cookies για να σας επιτρέπουν την είσοδο στις υπηρεσίες μας.  Ένας από τους βασικούς σκοπούς των cookies είναι να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας, καθώς και άλλες πληροφορίες, στον υπολογιστή σας προκειμένου να εξοικονομείτε χρόνο, δεδομένου ότι δεν θα χρειάζεται να εισάγετε τις ίδιες πληροφορίες κάθε φορά, καθώς και να εμφανίζετε το προσαρμοσμένο περιεχόμενό σας και διαφημίσεις που σας ενδιαφέρουν κατά τις μεταγενέστερες επισκέψεις σας σε αυτές τις τοποθεσίες. 

Έχετε τη δυνατότητα να δεχθείτε ή να απορρίψετε cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookies, στις περισσότερες περιπτώσεις όμως μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να απορρίπτετε τα cookies, εάν το επιθυμείτε. Αν επιλέξετε να απορρίψετε τα cookies, ίσως να μην έχετε τη δυνατότητα να συνδεθείτε ή να χρησιμοποιήσετε τα άλλα διαδραστικά χαρακτηριστικά των τοποθεσιών του site μας και των υπηρεσιών που εξαρτώνται από cookies.

Η εταιρεία μας ενδέχεται να χρησιμοποιεί  Google Analytics. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Google, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα policies.google.com/privacy.

6. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

Η Carglass® επιτρέπει την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και αξιόπιστους συνεργάτες μας, προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση του σκοπού της συλλογής και επεξεργασίας τους, ως αυτή σας γνωστοποιείται.

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα στοιχεία σας εντός και εκτός Ε.Ε. με σκοπό την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών μας. Σε όλες τις περιπτώσεις θα τηρούμε όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις μας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και θα σας ενημερώνουμε ειδικώς.

7. Σύνδεση με άλλους διαδικτυακούς τόπους

Αυτός ο διαδικτυακός τόπος μπορεί να συνδέεται με άλλους διαδικτυακούς τόπους που είναι πέρα από τον έλεγχό μας, καθώς και άλλοι διαδικτυακοί τόποι που είναι πέρα από τον έλεγχό μας μπορούν να συνδέονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο.  Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι ο διαδικτυακός μας τόπος συνδέεται μόνο με διαδικτυακούς τόπους που μοιράζονται τα ίδια κριτήρια για το απόρρητο και την ασφάλεια, δεν ευθυνόμαστε για την προστασία και το απόρρητο τυχόν στοιχείων που παρέχετε σε άλλες ιστοσελίδες από τη στιγμή που θα εγκαταλείψετε τον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μας.  Η Carglass® συνιστά να είστε προσεκτικοί και να εξετάζετε την ισχύουσα δήλωση περί απορρήτου στους εν λόγω διαδικτυακούς τόπους.

8. Δικαιώματα πρόσβασης, ανάκλησης συγκατάθεσης, αντίρρησης, διόρθωσης, φορητότητας, δικαίωμα στη λήθη

Έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε και να ζητήσετε πρόσβαση σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχετε γνωστοποιήσει στην Carglass® αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με την ένδειξη «Προσωπικά Δεδομένα».

Σε περίπτωση δεν επιθυμείτε πλέον ή έχετε αντίρρηση να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα που έχετε γνωστοποιήσει στην Carglass®, μπορείτε να αποστέλλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με την ένδειξη «Προσωπικά Δεδομένα-Αντίρρηση-Ανάκληση-Λήθη».

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε την διόρθωση τυχόν ανακριβειών στα στοιχεία σας, στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με την ένδειξη «Προσωπικά Δεδομένα- Διόρθωση».

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Carglass® σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας. Για την άσκηση του δικαιώματος φορητότητας, μπορείτε να αποστέλλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με την ένδειξη «Προσωπικά Δεδομένα-Φορητότητα».

9.Υποβολή καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την Carglass® με βάση την παρούσα διαδικασία, έχει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

10. Διαχείριση και Προστασία

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών της Carglass® υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Σε κάθε περίπτωση η Carglass® διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους της παρούσας πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης των χρηστών των προϊόντων ή υπηρεσιών της.